Sulge menüü

Koolitused

Koolitaja tutvustus

Minu nimi on Riina Oja (koolitaja). Olen küünetehnikuna töötanud igapäevaselt üle 6 aasta.

Olen lõpetanud järgnevad koolitused:

1) Angel Nails-i 2 päevase geelküünte paigalduse ja hoolduse baaskoolituse(Märts 2017)
2) TradeHouse-i küünte geellakkimise koolituse(Märts 2017)
3) Nail Passion-i geelküünte hoolduse täiendkoolituse(Detsember 2017)
4) TradeHouse-i “Prantsuse maniküüri” praktiline täiendkoolitus(August 2019)
5) Mariette Beauty teoreetilise ja praktilise pediküüri koolituse(September 2019)
6) Leksiko kulmude ja ripsmete keemilise värvimise ning kulmude kujundamise koolitus(Juuli 2019)
7) Laine Mariette Blumfeldt-i Lash Lift teoreetiline ja praktiline koolitus(Jaanuar 2020)
8) Blomdahl Medical beauty kõrva- ja ninarõngaaukude tegemise teoreetiline ja praktiline koolitus(September 2021)

 

Alates 2022. aasta  märtsikuust, tegutsen koolitajana. Koolituste käigus soovin edasi anda oma teadmised ja kõige uuemad oskused meie erialal.  Koolituste käigus annan endast parima, et õpilased lõpetaksid positiivsete ja heade tulemustega. Minu eesmärgiks on tagada hea kvaliteet töös ja teoorias. Et õpilane, kes on minu käe all õppinud läheks piisavate oskustega iseseisvalt tööle, järgiks oma töös hügieeninõudeid, tunneks materjale ja kasutaks õigeid ning ohutuid töövõtteid. 

 

Õppekorralduse alused

Koolitusel saab osaleda vähemalt 16-aastane inimene, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu. Koolitusele saab registreeruda meili teel. Koolitajaga lepitakse kokku auditoorse ja praktilise töö kuupäevad ning kellaajad. Koolituselt arvatakse õpilane välja kui ta pole 3 kuu jooksul läbinud koolituse teoreetilist ja praktilist osa ning sooritanud eksamitööd. 

Täiendkoolituse jaoks peab õpilane olema läbinud baaskoolituse ning tööd teinud vähemalt aasta. Samuti peab olema läbitud hügieenikoolitus. Täiendkoolituse käigus kirjeldab õpilane oma raskusi küünetehnikutöös ning koolitusel keskendutakse nende probleemide lahendamisele. 

Tellimuskoolitusena pakume “Täiendkoolitus geelküünte tehnikule”, kus koolituse täpse kava paneme paika õpilasega kokkuleppel, vastavalt sellele, millistes valdkondades tal ennast täiendada on vaja. 

Koolituse läbiviimise aadress: Päevalille 8, Tallinn

 

Õppeteenustasust ei ole vabastatud mitte keegi. Õpilase ja Koolitaja lepingu alguseks loetakse registreemistasu (30% koolituse hinnast) maksmise kuupäeva, millega on mõlemad pooled sõlminud järgmised kokkulepped:

  1. Kui Õpilane soovib loobuda koolitusest ja teavitab sellest Koolitajat kirjalikult hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust tagastame ettemaksu – kolmkümmend (30%) protsenti esitatud arves toodud õppeteenustasust. 
  2. Kui Õpilane loobub koolitusest ja teatab sellest 4 või vähem päeva ette, ettemaksu ei tagastata.
  3. Täiendkoolituse eest tuleb registreerumisel tasuda kolmkümmend protsenti (30%) esitatud arves toodud õppeteenustasust ja enne esimest koolituspäeva tuleb tasuda ülejäänud seitsekümend protsenti (70%) koolituse maksumusest.
  4. Kui õpilane on läbinud esimese koolituspäeva, siis õppeteenustasu tagastamist enam ei toimu.  

 

Iga koolituse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside paberkandjal, milles on küsimused koolituse korralduse, õppe sisu ja koolitajate töö kohta. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning tehakse vajadusel parandusi edasiste koolituste elluviimises.

Arusaamatused Õppija ja Koolitaja vahel lahendatakse kirjalike, taasesitamist võimaldavate läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused seadusega sätestatud korras kohtus.

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Õppekavad on koostatud vastavalt Täienduskoolituse standardile koolitaja Riina Oja poolt, kellel on üle viie aasta töökogemust küünetehnikuna ja kes tunneb hästi oma valdkonna iseärasusi, samuti osaleb ta täiendkoolitustel ja hoiab end kursis valdkonna uuendustega.

Õppekeskkonnana on kasutusel ruumid, kus asub ka toimiv ilusalong, mis vastab sotsiaalministri määrusele “Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele”. Õpperuumis on olemas mööbel, töövahendid ja materjalid, mis on vajalikud küünetehniku töö jaoks ja mida õpilased saavad koolituse käigus kasutada. Salongi on käinud kontrollimas ka tervisekaitseametnik, kes ei leidnud puudusi. 

Iga koolituse lõpus kogutakse õppijatelt koolituse kohta tagasiside paberkandjal, milles on küsimused koolituse korralduse, õppe sisu ja koolitajate kohta. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning tehakse vajadusel parandusi koolituste ajakavas, õppekavas, programmis või korralduses. Tagasiside vorme säilitatakse viis aastat. 

Õppekavad

Geelküünte õppekava (PDF) 

Geelaki õppekava(PDF)

 

Hinnakiri

Geellaki 2 päevane koolitus 250€ (18 akadeemilist tundi)

Geellaki 2 päevane individuaalne koolitus 340€ (18 akadeemilist tundi)

Geelküünte 8 päevane baaskoolitus 1350 € (24 akadeemilist tundi)

Geelküünte 8 päevane individuaalne baaskoolitus 1600 € (24 akadeemilist tundi)

Geelküünte 1 päevane täiendkoolitus 360€ (10 akadeemilist tundi)

Geelküünte 1 päevane individuaalne täiendkoolitus 480€ (10 akadeemilist tundi)

Vajadusel koolituste lisapäev 150€

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%!